Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa - Dowiedz się więcej!uprawnienia-budowlane.com

Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa - Dowiedz się więcej!Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa

Invest Construction to firma, która zajmuje się szkoleniami z zakresu uprawnień budowlanych. Można również zapisać się na szkolenia ze specjalności mostowej. Uprawnienia z tego zakresu pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy: projektowaniu drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, kierowaniu robotami przy budowaniu mostowych obiektów inżynierskich oraz nadzorowaniu robót inżynierskich mostowych. Kandydat na te uprawnienia musi mieć wykształcenie kierunkowe, odbyć praktykę zawodową i pozytywnie przejść przez proces kwalifikacyjny. Egzamin obejmuje część pisemną oraz część ustną, weryfikującą zdobytą wiedzę praktyczną.

Invest Construction
Tel.:515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200Grajewo
podlaskie
NIP: 7191520776
WWW:
FB | TW
2016 - © All rights reserved www.puericantores2012.pl